Fallopia Academica: Uzavreli sme Memorandum o spolupráci v ochrane prírody a zvierat s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie

Memorandum o spolupráci podpísali vo štvrtok 10. decembra 2020 rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová a zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová. Pri stretnutí na univerzitnej pôde tak vyjadrili spoločné presvedčenie o nutnosti aktívnej spolupráce pri zlepšovaní podmienok v oblasti ochrany zvierat a prírody. Obidve strany majú záujem o komplexné riešenie otázok širšej spoločenskej povahy, preto chcú pri plnení svojich úloh úzko spolupracovať. 

Cieľom spolupráce je dosiahnutie pozitívnych zmien v oblasti ochrany zvierat, ich pohody, chovu a dobrých životných podmienok, ale aj zvyšovanie úrovne právneho vedomia a edukácie v oblasti ochrany prírody a ochrany zvierat. Obidve strany si budú poskytovať maximálnu súčinnosť a spolupracovať budú na princípe dobrovoľnosti a bezodplatnosti. Budú si poskytovať materiály, ktoré sa týkajú problematiky ochrany, zdravia a pohody zvierat a prírody, vymieňať si relevantné odborné poznatky o vývoji v rôznych oblastiach záujmu. Pôjde hlavne o poskytovanie stanovísk a posudkov, okrem iného aj vo veciach obzvlášť závažného týrania a zanedbania zvierat, ale aj pri tvorbe a novelizácii legislatívy vo veterinárnej oblasti. Obidve strany očakávajú aktívnu účasť na prednáškach a podujatiach, ktoré budú organizovať, zvlášť na tých, ktoré sa týkajú legislatívy súvisiacej s ochranou a zdravím zvierat. Odborná spolupráca sa bude týkať zdravia a pohody zvierat, výskumných projektov, workshopov, tematických krúžkov či vzdelávacích podujatí. Obidva subjekty sa chcú spoločne uchádzať aj o granty z cezhraničných fondov. 

Zvieracia ombudsmanka zdôraznila, že zoskupenie ochranárskych organizácií pomáha zvieratám predovšetkým formami, ktoré zahŕňajú disciplíny v oblasti práva a legislatívy. „Je to určitá forma liečby, teda nápravy nežiadúceho stavu, pri ktorom sa zvieratám ubližuje. Liečime medicínsky tých, ktorým sa ublížilo, ale rovnako dôležitá je náprava v oblasti vymožiteľnosti práva a prevencie,“ povedala Zuzana Stanová. Za desať rokov existencie zvieracieho ombudsmana sa téma násilia na zvieratách rozmohla v mediálnom priestore i v priestore sociálnych sietí a je nevyhnutné objektivizovať ju, prinášať pri návrhoch na riešenie komplexné a vedecky podložené argumenty. „Našim cieľom je lepšia koordinácia na poli legislatívy, kde by hlas akademickej veterinárnej obce malo byť oveľa viac počuť. Cítime potrebu pozdvihnúť tému ochrany zvierat na vyššiu úroveň, objektivizovať zdroje informácií, zvýšiť ich kvalitu, čerpať z domácich aj zahraničných skúseností. Je to príležitosť na väčšiu nezávislosť a odbornú diskusiu, pretože nezaznieva v takej miere, ako by mala,“ dodala zvieracia ombudsmanka.

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová v tejto súvislosti pripomenula poslanie veterinárnych lekárov. „Absolventi veterinárnej medicíny pri svojom promočnom sľube hovoria, že budú za každých okolnosti chrániť zdravie a pohodu zvierat. Akademická pôda si vyžaduje, aby bola apolitická, naše stanoviská  nemôžu byť ovplyvnené ničím, len odbornosťou a profesionalitou. Máme veľký záujem o takúto spoluprácu a množstvo vecí vieme dať na správnu mieru z hľadiska odborného prístupu.“

Zvieracia ombudsmanka i zástupcovia univerzity sa zhodli, že problémov, ktoré treba riešiť v spolupráci s orgánmi štátnej správy, kriminalistami i vyšetrovateľmi závažných protiprávnych konaní, je vo veterinárnej oblasti veľmi veľa. Týkajú sa aktívneho či pasívneho týrania a zanedbávania, ale aj pytliactva, poškodzovania rastlín a živočíchov, organizovania zápasov so zvieratami, zneužívania vlastníctva, chovu exotických zvierat. Vo väčšine prípadov ide o súbeh viacerých činov. Práve pri ich dokazovaní je dôležité odborné posudzovanie, ktoré nemôže byť spochybnené. Za mimoriadne dôležitý považujú obidve strany aj odborný vplyv na legislatívny proces v tejto oblasti. V praxi sa často stáva, že návrhy sa v legislatívnom procese deformujú, podoba zákona sa od prvého po tretie čítanie diametrálne posúva a výsledná právna norma nepomáha, ale poškodzuje. Odborná diskusia v parlamente chýba, alebo nie je dostatočná. Univerzita je pripravená poskytnúť odborné expertízy, posudky, vstupovať do pripomienkového konania v konkrétnych prípadoch a pri legislatívnych zmenách, ktoré sa týkajú problematiky zdravia a pohody zvierat.

Na stretnutí sa zúčastnili aj prorektorka UVLF pre klinickú činnosť a styk s praxou prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD., z katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat, MVDr. Vladimír Hisira, PhD., z kliniky prežúvavcov Univerzitnej veterinárnej nemocnice, MVDr. Ladislav Molnár, PhD., z kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat a MVDr. Martina Karasová z kliniky malých zvierat. V rozsiahlej diskusii so zvieracou ombudsmankou hovorili o konkrétnych možnostiach spolupráce obidvoch subjektov.   

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s