Ako pracujeme

Ako vyplýva z názvu združenia, našim prvým krokom je zameranie sa na pohánkovec, Fallopia sp., ktorý sa stáva veľmi pálčivou témou všetkých sektorov národného hospodárstva, ktoré uplatňujú svoje záujmy vo voľnej krajine, ale aj v intraviláne obcí.    Pohánkovec, alebo známy tiež pod názvom krídlatka,  je jednou z najagresívnejšie sa šíriacich inváznych rastlín vôbec.  Môžeme sa s ňou stretnúť pri brehoch riek a potokov, popri železničných tratiach, cestách, v mestách, parkoch, na sídliskách, a pod. Krídlatka si nevyberá miesto pre svoj rast a rozmnožovanie, nevadí jej akékoľvek miesto v našej krajine, a preto sa nezadržateľne šíri. Boj s týmto „predátorom našej krajiny“ sa obmedzil zväčša na kosenie, čo však nie je efektívny spôsob likvidácie. Práve naopak, podporuje rozširovanie. Nepomáha ani vypaľovanie, bagrovanie, orba a ani sústavné mechanické poškodzovanie.

Spôsoby likvidácie

Doterajšie spôsoby likvidácie krídlatky sa obmedzujú na mechanické poškodzovanie porastov. Toto poškodzovanie sa vykonáva zväčša kosením a vypaľovaním. Kosenie paradoxne, iba podporuje rozširovanie krídlatky, keďže táto sa rozmnožuje vegetatívnym spôsobom. To zjednodušene znamená, že z akejkoľvek časti rastliny môže vzniknúť nová, mladá rastlina. Preto nepomáha ani vypaľovanie  nadzemných častí porastu, pretože podzemné, koreňové systémy porastov zostávajú dobre chránené a prežívajú.

Jediným, doteraz známym, efektívnym spôsobom decimovania týchto porastov je (biologicky odbúrateľný) chemický postrek.  Metódou kvalitného postreku v jesennom období sa znižuje populácia krídlatky až o 95%, čo predstavuje najideálnejší spôsob likvidácie.

Správne zvolený chemický prípravok, spolu s dokonalým načasovaním postreku a skúsenosťami je kľúčový pre úspešnú likvidáciu porastov.  Pôsobí veľmi silne negatívne na porasty krídlatky. Rastlinám usychajú listy, stonky, plody a kvety, čo je pozorovateľné už do dvoch týždňov po postreku. Chemický prípravok sa asimilačnými orgánmi dostáva do podzemných častí rastliny a tam pôsobí toxicky na koreňový systém, ktorý odumiera.

Výber chemického prípravku je veľmi dôležitý.  Hlavné vlastnosti ktoré by mal spĺňať sú skúsenosťami overená účinnosť a rozložiteľnosť v prírode na prirodzené, jednoduché chemické prvky, ktoré nepôsobia v prírode toxicky. Toto je pre nás, ako ochrancov životného prostredia, veľmi dôležitá skutočnosť.

Postrek odporúča aj Slovenská akadémia vied ako veľmi účinný prostriedok likvidácie. Odstraňovanie inváznych druhov rastlín vyplýva zo zákona č.543/2002 Z.z., § 7b, ods. 3: „Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín podľa odseku 2 zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. Ak ide o výskyt inváznych druhov rastlín na lesných pozemkoch, postupuje sa podľa programu starostlivosti o lesy.“  V tomto zozname je momentálne  7 druhov rastlín: ambrózia palinolistá, glejovka americká, pohánkovec, boľševník obrovský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská.

Spôsoby odstraňovania upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia č.158/2014 Z.z., ktorá detailne popisuje všetky metódy likvidácie.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s