Zuzka Stanová opäť pre Srdcovky: Prugerka po 4 mesiacoch od otvorenia pre verejnosť

"Dodáva mi energiu, že sa môžu diať aj takéto zázraky a že je možné v centre Bratislavy vytvoriť nový zelený verejný priestor aj bez toho, aby mesto muselo niečo vyvlastniť či zbúrať." Viac v Srdcovkách. https://srdcovky.nadaciavub.sk/po-roku-opat-v-prugerke-pribudlo-ihrisko-aj-zahradka-priestor-ozil-navstevnikmi/