Obnova historického bytového domu a záhrady

Naše združenie sa výrazne podieľalo na tom, že sa toto vzácne prostredie podarilo kompletne transformovať na atraktívny mestský priestor. Premena prebiehala v 3 fázach. Prvá fáza v rokoch 2015-2016 zahŕňala rekonštrukciu najpoškodenejších častí domu- fasády v v priamom kontakte so zastávkou, strechy príkladným reštaurovaním sochy údajne od Alojza Rigeleho na priečelí domu. V druhej fáze sa podarilo na dome zrealizovať kompletnú pamiatkovú obnovu a to nielen zvonku ale aj zvnútra domu. V tretej fáze sa nám podarilo vybudovať predzáhradku bytového domu tak, ako ju majú susediace secesné bytové domy na Palisádach.

FOTO PREDTÝM A POTOM