Cena ANIMAL HERO Slovakia za statočnosť

Súčasťou podujatia Nájdite sa! je tiež udeľovanie ceny ANIMAL HERO SLOVAKIA. Cena je udeľovaná odvážnym ľuďom, ktorí neváhali a aj napriek vlastným zložitým životným situáciám zachránili, alebo pomohli k záchrane týraných zvierat. Prvá cena putovala policajtom z Pavloviec nad Uhom (okr. Michalovce), druhá pánovi, ktorý sa postavil do cesty tyranovi v tomto roku sme po prvýkrát ocenili školáčku, ktorá zachránila vyhodené mačiatka, ktoré by bez jej pomoci uhynuli. Ocenili sme ju ako pozitívny vzor pre ostatné deti aj v súvislosti s vyššie uvedenými prípadmi správania sa detí voči zvieratám.